• ירושלים, ישראל
זכויות יוצרים © 2024 כל הזכויות שמורות - Elisheva Horovitz - Photographer